Lider Animator

Obudź Swoje Ciało!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Lider Animator" realizowanego przez Fundację Sport Support.