Lider Animator na Kongresie Regionów w Świdnicy (czerwiec 2013)

Współczesne społeczeństwo funkcjonuje w otoczeniu, które nie wymusza na nim potrzeby intensywnego ruchu. Dlatego konieczne jest podjęcie działań na rzecz zachęcania do aktywności fizycznej osób w każdym wieku. Uprawianie sportu bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości ich życia i zdrowia. Dlatego samorządy lokalne powinny przeciwdziałać spadkowi poziomu aktywności fizycznej w ich społecznościach. Jedną z takich inicjatyw jest budowanie partnerstwa prywatno-publicznego na rzecz promowania sportowego trybu życia. Działania te powinny obejmować m. in.:

  • zapewnienie dostępu do infrastruktury i niezbędnych środków – w tym odpowiedniego sprzętu – umożliwiających udział w programach sportowych;
  • tworzenie i rozwój programów wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych, w tym programów utrzymania kondycji oraz uprawiania sportu kwalifikowanego i niekwalifikowanego;
  • wspierania lokalnych animatorów, którzy są jednym z kluczowych elementów zachęcania ludzi do uprawiania sportu.


Mówiąc o poprawie stanu kultury fizycznej w Polsce, bez wątpienia, musimy położyć duży nacisk na popularyzację sportu powszechnego, który jest fundamentem dla jakichkolwiek dalszych działań. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest promowanie aktywności sportowej wśród Polaków, stworzenie dla ludzi ciekawej oferty, bo infrastruktura nawet jeśli jest, nadal potrzebuje ożywienia oraz zaangażowania i kreatywności ludzi, którzy w pełni ją wykorzystają. Program Lider Animator, pomagając finansowo w realizacji imprez oraz projektów sportowych na poziomie lokalnym doskonale wpisuje się w strategię odbudowy sportu powszechnego w naszym kraju.

Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki
Pobierz broszurę