Do edycji 2013 programu, która odbywała się pod hasłem „Sport jest twoja pasją? Podziel się nią!”, zostało zgłoszonych 543 projekty, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzednim roku.

Komisja konkursowa programu Lider Animator wyłoniła 20 najciekawszych projektów, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do większej aktywności fizycznej. Wybrane projekty zostały tym samym zakwalifikowane do ostatniej fazy programu – Akademii Lidera, w której zostaną poddane finalnej weryfikacji. Animatorzy walczą o granty o wartości od 5 000 zł do 15 000 zł.

Granty dla najciekawszych projektów zostały wręczone w październiku podczas I. Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Sportu (Zarejestruj się na Kongres), będącego nową inicjatywą wpisującą się w strategię rozbudowy działań wspierających osoby podejmujące lokalnie wysiłki na rzecz promocji sportu. Kongres w swoim założeniu prezentował praktyczną stronę promocji aktywności fizycznej w lokalnych społecznościach.

Partnerami edycji 2013 programu Lider Animator jest Szkolny Związek Sportowy, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Pani Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki.

Środki na granty pochodziły z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Fundation)