Do pierwszej edycji programu Lider Animator, uruchomionej w 2012 roku nadesłanych zostało 289 projektów z całej Polski. Animatorzy walczyli o granty finansowe o wartości od 10 000 zł do 15 000 zł.

Komisja konkursowa nagrodziła 16 projektów przyznając granty o łącznej wartość 211 000 zł.

Program Lider Animator 2012 realizowany był pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem programu był Szkolny Związek Sportowy.

Środki na granty pochodziły z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Fundation).


Jeśli mamy mówić o poprawie stanu sportu w Polsce i naszych wyników na arenie międzynarodowej, to bez wątpienia, musimy położyć duży nacisk na popularyzację sportu powszechnego, który jest fundamentem dla jakichkolwiek dalszych działań. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest promowanie aktywności sportowej wśród Polaków, stworzenie dla ludzi ciekawej oferty, bo infrastruktura nawet jeśli jest, nadal potrzebuje ożywienia oraz zaangażowania ludzi, którzy w pełni ją wykorzystają. W budowie tego fundamentu liczy się każda cegła, w tym inicjatywy, jakie podejmuje sektor prywatny. Program Lider Animator, pomagając w realizacji imprez, projektów sportowych na poziomie lokalnym doskonale wpisuje się w strategię odbudowy sportu powszechnego w naszym kraju.

Wojciech Kudlik, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.


Zdjęcia z konferencji podsumowującej edycję