2. Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu

24 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się drugi Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, który był zwieńczeniem tegorocznej, trzeciej już z kolei edycji programu grantowego, Lider Animator. Gościem specjalnym kongresu był Kajetan Broniewski, medalista olimpijski, który w imieniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego odczytał list do organizatorów i uczestników kongresu oraz wręczył specjalne wyróżnienia czterem animatorom sportu. Podczas Kongresu nagrodzono grantami finansowymi 29 lokalnych projektów z całego kraju zachęcających Polaków do większej aktywności fizycznej. Środki na granty dla najlepszych animatorów pochodzą z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), która w tym roku po raz kolejny przeznaczyła ćwierć miliona złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych w naszym kraju.

Ponad 300 osób, w tym najlepszych animatorów z całego kraju przyciągnął drugi Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, poświęcony praktycznym stronom promocji aktywności fizycznej i sportu w społecznościach lokalnych. - Zależy nam, aby Kongres był stałym corocznym miejscem spotkania ludzi związanych z aktywnością fizyczną i sportem, którzy realizują lub chcą realizować projekty zachęcające do ruchu ludzi w każdym wieku. Zależy nam także, aby stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz dostarczać wiedzę i praktyczne narzędzia, które pomogą rozwijać lokalne inicjatywy sportowe w kraju. – mówi Dorota Kuligowska, Przewodnicząca Rady Fundacji Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support”, organizator kongresu. - Bardzo się cieszymy widząc ponownie tak dużą frekwencję na naszym kongresie. Oznacza to, zaproponowana przez nas formuła spotkania i tematyka na nim poruszana odpowiedziały na aktualne potrzeby osób związanych na co dzień ze sportem lokalnym. – dodała.

Wśród tematów poruszanych na tegorocznym Kongresie znalazły się m.in. propozycje rozwiązań systemowych przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki będących odpowiedzią na niski poziom aktywności fizycznej Polaków, problem nowych chorób cywilizacyjnych powodowanych bezruchem jak ograniczenia w elastyczności ciała człowieka oraz pogłębiające się zjawisko zespołów bólowych kręgosłupa, które znacznie obniżają jakość naszego życia. Uczestnicy kongresu mogli także wziąć udział w warsztatach poświęconych sprawności funkcjonalnej, które otworzyły cykl szkoleniowy Sport Support Move, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szkolenia zostaną przeprowadzone w 4 miastach w Polsce przez najlepszych specjalistów zajmujących się medycyną sportową i przygotowaniem funkcjonalnym. Jednak głównym punktem piątkowego spotkania były prezentacje najlepszych lokalnych praktyk – Gala Liderów, czyli uroczyste wręczenie grantów finansowych 29 laureatom programu Lider Animator 2014.



1. Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu

16 października 2013r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się pierwszy Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, który był zwieńczeniem tegorocznej, drugiej już z kolei edycji programu grantowego, Lider Animator. Gośćmi specjalnymi kongresu byli Minister Sportu i Turystyki, Pani Joanna Mucha oraz Kajetan Broniewski, medalista olimpijski, który w imieniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego odczytał list do organizatorów i uczestników kongresu. Podczas Kongresu nagrodzono grantami finansowymi 30 lokalnych projektów z całego kraju promujących i zachęcających Polaków do większej aktywności fizycznej. Środki na granty dla najlepszych animatorów pochodziły z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), która w tym roku przeznaczyła ćwierć miliona złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych w naszym kraju.

Ponad 300 osób, w tym najlepszych animatorów z całego kraju przyciągnął pierwszy Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, który jest rozszerzeniem dotychczasowej formuły programu grantowego Lider Animator.

- Inicjatywa Kongresu Animatorów Sportu ma na celu zwrócenie uwagi na olbrzymią rolę lokalnych animatorów sportu, jaką pełnią w podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej Polaków oraz wiedzy na temat zdrowego trybu życia, którego sport jest jednym z kluczowych elementów – powiedziała Dorota Kuligowska, Przewodnicząca Rady Fundacji Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support”. - Frekwencja, jaką odnotowaliśmy na kongresie świadczy o tym, jak duża jest potrzeba tego typu spotkań, wymiany doświadczeń, dzielenia się narzędziami, których wszyscy zaangażowani w promocje sportu i aktywności fizycznej na poziomie lokalnym potrzebują do realizacji swoich codziennych działań i do podnoszenia ich efektywność. Celem naszej Fundacji jest zapewnienie im właśnie takiego wsparcia – dodaje.

Gościem specjalnym Kongresu była Minister Sportu i Turystyki, Pani Joanna Mucha, która otworzyła tegoroczne spotkanie animatorów sportu, podkreślając ich rolę w odbudowie sportu powszechnego w naszym kraju: „……. Animatorzy sportu, ludzie, którzy stoją w bezpośrednim kontakcie z naszymi dziećmi, to oni potrzebują wsparcia wymiany doświadczeń, szkoleń, żeby sport powszechny jeszcze lepiej oferować naszym dzieciom i żeby jeszcze lepiej się nimi zająć. Dziękuję za tą inicjatywę, gratuluję i mam nadzieję, że przyniesie ona wiele kolejnych ciekawych inicjatyw w przyszłości.”.

Inicjatywę Kongresu oraz programu Lider Animator poparł także Prezydent RP, Bronisław Komorowski. W liście od Ministra Jacka Michałowskiego, Szefa Kancelarii Prezydenta RP czytamy: - „Pragnę przekazać wyrazy uznania za energię i inwencję, z jaką promują Państwo aktywność fizyczną i sport w środowiskach lokalnych. To niezwykle cenne, że angażują się Państwo tam, gdzie można działać najskuteczniej, w oparciu o bezpośrednie rozpoznanie uwarunkowań i potrzeb danej społeczności. Widzę w tym budujący przejaw odradzania się społeczeństwa obywatelskiego. W sposób szczególny gratuluje i dziękuję laureatom konkursu Lider Animator 2013 – bo przecież nic nie inspiruje i nie zachęca do  naśladowania bardziej, niż sukces, niż wymierne osiągnięcia tu i teraz. Ufam, że 1. Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu, którego tematyka ogniskuje się wokół dwu wątków, którym Prezydent poświęca wiele uwagi - promocja aktywności obywatelskiej oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, przyczyni się do integracji oraz mobilizacji organizacji i środowisk zabiegających o rozwój sportu i aktywności fizycznej w „Polsce lokalnej””.

Partnerem programu Lider Animator oraz Kongresu Animatorów Sportu była firma Coca-Cola, jeden z najstarszych korporacyjnych sponsorów i promotorów sportu. Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów w edukacji zdrowotnej, zwłaszcza młodych ludzi. Dlatego Coca-Cola chce odgrywać aktywną rolę w walce z brakiem aktywności fizycznej ludzi w każdym wieku, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości ich życia.

Lider Animator - podsumowanie edycji 2013